Novinky

Partners

Sobota 15. 12. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

 

 

Oznamy

 

Konzultačné hodiny učiteľov

Prosíme rodičov o dodržiavanie konzultačných hodin učiteľov. Na stretnutie sa treba telefonicky ohlásiť.

Mgr.Bašnáková Andrea

každý deň

do 15.00 h

Mgr. Bednáriková Jana

utorok

13.30-14.15

Mgr. Bocánová Barbora

pondelok

13.30-14.15

Mgr. Brestičová Katarína

utorok

13.30-14.15

Mgr. Bučková Alena

streda

13.30-14.15

Mgr. Czakó Zoltán

streda

13.00-14.00

Mgr. Galbová Anna

každý deň

do 15.00 h

Mgr. Halgašová Zuzana

pondelok

13.30-14.30

PaedDr. Hipík Andrej

každý deň

do 15.00 h

Mgr. Kimmerlingová Lenka

pondelok

14.30-15.15

Mgr. Kosmálová Andrea

pondelok

12.10-13.00

Mgr. Križanová Iveta

utorok

13.30-14.15

PaedDr. Kubíčková Markéta

utorok

13.30-14.15

Mgr. Lauko Marek

utorok

 

Mgr. Lukačovič Peter

streda

13.30-14.15

PaedDr. Madrová Hana

utorok

13.30-14.30

Mgr. Machovičová Lívia

utorok

13.25-14.10

Mgr. Matuškovičová Petra

pondelok

14.45-15.45

PaedDr. Oravcová Svetlana

pondelok

13.30-14.15

Mgr. Pavlovičová Mária

streda

13.30-14.15

PaedDr. Prodajová Andrea

pondelok

13.30-14.15

Mgr. Rothová Marcela

streda

13.30-14.15

Mgr. Silná Alena

utorok

13.00-13.45

Ing. Tomaškovičová Martina

streda

13.30-14.15

Mgr. Tothová Lenka

pondelok

13.30-14.15

 

 

   Poďakovanie 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ a ZRPŠ ďakujú touto cestou všetkým obecným úradom, poľnohospodárskym družstvám, rodičom a ostatným sponzorom  za príspevky do tomboly a pomoc pri realizovaní XIII. školského plesu a detského karnevalu. 

 

Zmena základných údajov školy

Od 1.1. 2016 sa základná škola zlučuje s materskou školou, vzniká nový právny subjekt s názvom:

Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

 

Materská škola

Všetky dôležité informácie a oznamy materskej školy nájdete v ľavom menu dole.

 

Upozornenie vedúcej školskej jedálne

Prosím rodičov, ktorí uhrádzajú platby za stravné internetbankingom, aby použili nové číslo účtu, ktoré nám bolo pridelené od 1.1.2016

Nové číslo účtu školskej jedálne  pri ZŠ Chtelnica: 5081349986/0900

Platby poštovou pokážkou budú slovenskou poštou automaticky presmerované na nový účet školskej jedálne.

 

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Nám.1.mája 3, Chtelnica
   Námestie 1. mája 3, 922 05 Chtelnica
  • 033/7794213
   0911878027

  Fotogaléria